Schoolkalender

Algemene schoolkalender

BVL vergadering
Zomervakantie
Gr 1 t/m 8 vrij
Laatste schooldag gr 1 t/m 8
Rapport inleveren
Stoeltjesochtend
Rapport 2
Oudergesprekken gr 3 t/m 8
Oudergesprekken gr 1/2
MR vergadering
Oudergesprekken gr 1/2
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij
Jeugdmonumentendag
GMR vergadering
Vaderdag
Praktisch Verkeersexamen gr 8
Schoolkamp gr 3
Schoolkamp gr 8
Avond 4 daagse
Anglia examen gr 6-7
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf
Hemelvaart
Gr 1 t/m 8 vrij
Studiedag Gr 1 t/m 8 vrij
MR vergadering
Gr 1 t/m 8 vrij
Moederdag
Meivakantie
Meivakantie
Koningsspelen
IEP toets
GMR vergadering
Musical gr 1/2C
Voetbaltoernooi gr 4, 5 en 6
Voetbaltoernooi gr 7 en 8
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Goede Vrijdag
Gr 1 t/m 8 vrij
Lijnbaltoernooi
Theoretisch verkeersexamen gr 7
NL Doet
Rapportgesprekken
gr 3t/m 7
MR vergadering
Adviesgesprekken gr 8
Rapportgesprekken
gr 3t/m 7
Rapport 1
Schooladviezen gr 7 + 8
Hoofdluiscontrole
GMR vergadering
Voorjaarsvakantie
Carnaval op school
Musical gr 4
Musical gr 4
Hoofdluiscontrole
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Gr 1 t/m 8 12.30 uur vrij
Kerstviering
Studiedag gr 1/2
Rots en Water evaluatie
Sinterklaasviering
MR vergadering
Rots en Water training gr 7 met ouders
Rots en Water training gr 7
Scholenmarkt gr 7 + 8
GMR vergadering
Rots en Water training gr 7
Musical gr 1/2A
Musical gr 1/2B
NIO gr 8
Rots en Water training gr 7
Rots en Water training gr 7
Actie Glimworm
Rots en Water training gr 7
Informatieavond gr 8
Rots en Water training gr 7
Hoofdluiscontrole
Herfstvakantie
KIVA
Voorleeswedstrijd
Rots en Water training gr 7
Studiedag gr 1 t/m 8
Rots en Water training gr 7
MR vergadering
Start Kinderboekenweek
GMR vergadering
Schoolkamp gr 4
NL Doet
Schoolkamp gr 4-5
Schoolkamp gr 5-7
Schoolkamp gr 6-7
Schoolkamp gr 6
Groene voetstappen
Bosdag kleuters
BVL vergadering
Kennismakingsgesprekken
Infoavond
Continuerooster
Ouderbijdrage
Hoofdluiscontrole
1e schooldag
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Studiedag Team
Gr 1 t/m 8 vrij!
Laatste schooldag
Kennismakingsochtend
ouderbedankmoment
MR
Rapport 2
Oudergesprekken gr 3 t/m 8
GMR vergadering
Oudergesprekken gr 3-7
Oudergesprekken gr 3-7
Jeugdmonumentendag
Vaderdag
Schoolkamp gr 8
Oudergesprekken gr 1-2
Avond 4 daagse
Jazzproject gr 7
OR vergadering
Gr 1 t/m 4 vrij
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Groene Voetstappen
Schoolfotograaf
Hemelvaart
Moederdag
Praktisch verkeersexamen
MR
Hoofdluiscontrole
Meivakantie
Meivakantie
Koningsspelen
Voetbal toernooi Gr 7 en 8
Concert Leerorkest
IEP toets
Voetbaltoernooi Gr 7 en 8
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Goede Vrijdag
Gr 1 t/m 4 vrij
Gr 5 t/m 8 vrij om 12.00 uur
Anglia examen gr 8
Lijnbaltoernooi Gr 7 en 8
Theoretisch Verkeersexamen gr 7
NL Doet
Oudergesprekken 3-8
OR vergadering
Oudergesprekken 3-8
Hoofdluiscontrole
MR
Voorjaarsvakantie
Vastenavendviering
continurooster
Rapport 1 gr 3-8
Musical groep 4
Musical groep 4
Oudergesprekken 1-2
Musical groep 4
Mad Science
Mad Science
Mad Science
Hoofdluiscontrole
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Gr. 1 t/m 8 12.00 uur uit
Mad Science
Kerstviering
Mad Science
Gr. 1 t/m 4 vrij!
Sinterklaas op school
Actie Glimworm
GMR vergadering
Show Mad Science
OR vergadering
Ouderavond
Leer- en Veerkracht
Eten en herdenken
Jeugd Defilé
Hoofdluiscontrole
Herfstvakantie
Schoolkamp gr 3 en 4 tot 12.00 uur
Schoolkamp gr 3-4-5
Schoolkamp gr 7-5
Schoolkamp gr 6-7
Opening kinderboekenweek
MR
Schoolkamp gr 6
GMR vergadering
Groene voetstappen
OR vergadering
Bosdag gr 1/2
Gr 1 t/m 4 vrij!
Kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 7
Kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 7
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij
Hoofdluiscontrole
Opening schooljaar
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

Downloaden

Download hieronder de kalender, zo kun je hem gemakkelijk uitprinten.