Wij onderscheiden ons van andere scholen door op een bijzondere manier aandacht te schenken aan natuur- en milieueducatie. Onze basisschool vormt samen met haar samenwerkingspartners een volwaardige brede school in wijk Oost, met onderwijs, opvang en zorg voor uw kind van 0 tot 12 jaar onder één dak.

Onderwijs met extra aandacht aan natuur- en milieueducatie

Een Natuurlijke manier van lesgeven

Met NATUURLIJK benadrukken we ons onderscheidende groene karakter van ons onderwijs en onze groene schoolpleinen. Daarnaast verwoordt het de natuurlijke wijze waarop we invulling geven aan de woorden ‘sfeer, samenwerking en resultaat’.

NATUURLIJK! sfeer, samenwerking en resultaat

NATUURLIJK! sfeer, samenwerking en resultaat

NATUURLIJK! sfeer, samenwerking en resultaat staan bewust in deze volgorde omdat het één eerst optimaal moet zijn voor het volgende een kans krijgt. Een bijzondere sfeer en uitstekende samenwerking zowel binnen de school als met alle partners en externen, dragen bij aan optimale resultaten. Dit steeds in het belang van elk individueel kind.