Groep 6

Klassenbrochure

 1. Leerkrachten en werkdagen + foto (komt op de sticker)

 

 1. Links per jaargroep (Social Schools, ParnasSys)

 

 1. Afspraken voor de hele school
 • Algemene regels en afspraken voor iedereen
 • We hebben respect voor elkaar, voor de omgeving en de natuur.
 • Niet fietsen op schoolplein en stoepen rondom school. Steppen, skeelers en ballen worden niet op het schoolplein gebruikt.
 • De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun ouders/verzorgers naar het lokaal gebracht.
 • De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen.
 • Auto’s uitsluitend in de parkeervakken.
 • Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is of een afspraak heeft bij de huisarts, tandarts, etc. dient u deze absentie via Social Schools door te geven. De absentiemelding moet voor 9.00 uur gedaan worden. Houdt u er ook rekening mee dat u uw kind weer beter meldt via Social Schools.

 • Continurooster en schooltijden

Wij hanteren een continurooster, waarbij alle leerlingen met elkaar lunchen in de klas.
U dient als ouder zelf een verantwoorde lunch mee te geven.
Op woensdag eten de leerlingen niet op school.

Vanaf 08.15 uur geldt een inloop voor alle leerlingen.
De lessen beginnen om 8.30 uur.

Maandag

8.30 – 14.30

Dinsdag

8.30 – 14.30

Woensdag

8.30 – 12.30

Donderdag

8.30 – 14.30

Vrijdag

8.30 – 14.30

 • Gebruik ingang en fietsenstalling

Iedere jaargroep komt binnen door hun eigen ingang en gaat via dezelfde deur naar buiten:

Groep 1-2A

Ingang poort bij eigen lokaal

Groep 1-2B

Ingang poort bij lokaal 1/2A

Groep 1-2C

Poort Blomlaan

Groep 1-2D

Poort Blomlaan

Groepen 3

Poort Blomlaan

Groepen 4

Poort Blomlaan

Groepen 5

Groep 5A via pleinkantoor
Groep 5B via ingang groep 6/7

Groepen 6

Ingang groep 6/7

Groepen 7

Ingang groep 6/7

Groepen 8

Ingang pleinkantoor

De groepen gebruiken de volgende fietsenstalling

Groep 1-2A

Fietsenstalling kleuterplein

Groep 1-2B

Fietsenstalling kleuterplein

Groep 1-2C

Fietsenstalling kleuterplein

Groep 1-2D

Fietsenstalling kleuterplein

Groepen 3

Fietsenstalling naast groep 4

Groepen 4

Fietsenstalling naast groep 4

Groepen 5

Fietsenstalling hoofdgebouw

Groepen 6

Fietsenstalling hoofdgebouw

Groepen 7

Fietsenstalling hoofdgebouw

Groepen 8

Fietsenstalling hoofdgebouw

 • Schoolfruit

Wij vinden gezonde voeding erg belangrijk. Daarom verwachten we dat uw kind iedere dag fruit meeneemt voor de ochtendpauze.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de organisatie “Schoolfruit” en krijgen we 20 weken lang fruit op woensdag, donderdag en vrijdag. We houden u op de hoogte via Social Schools wanneer deze actie start en stopt.

 • Traktatie

Wanneer uw kind jarig is, mag hij/zij uiteraard trakteren op school. Wel verwachten we dat de traktatie een gezonde, verantwoorde traktatie is.

 • Drinken

Om de hoeveelheid afval terug te brengen, verzoeken we u om geen pakjes drinken mee te geven. In plaats daarvan zien we graag dat iedere leerling een navulbare fles meeneemt.

 1. Klassenregels

 

 • Gebruik van Social Schools

Via Social Schools communiceren we met u. Wat kunt u wekelijks verwachten?

 1. Iedere vrijdag een bericht met mededelingen voor de week erna.
 2. Twee- tot driemaal per week een bericht met foto’s over verschillende activiteiten die we onder schooltijd doen. Denk aan een leuke les, een project, bezoek, etc.
 3. Via Social Schools worden onze oudergesprekken ingepland. U krijgt hiervoor altijd een apart aanmeldbericht.
 4. Berichten die voor de gehele school gelden. Denkt u hier aan activiteiten, nieuwsbrieven, etc.
 • Gebruik Parnassys

Parnassys is ons administratiesysteem. Hierin houden we de vorderingen van uw kind systematisch bij. Zo ook de resultaten van gemaakte toetsen. Via het ouderportaal heeft u zicht op de voortgang en resultaten van uw kind.

 • Gymtijden

Wij hebben op de volgende momenten gym:

Groepen 3

Maandag (meneer Joshua)

Groepen 4

Vrijdag (meneer Joshua)

Groepen 5

Donderdag (meneer Sietse)

Groepen 6

Donderdag (meneer Sietse)

Groepen 7

Maandag (meneer Joshua)

Groepen 8

Maandag (meneer Joshua)

 • Aanschaffen materialen (rugzak/agenda)

Wij vragen u om ervoor te zorgen dat uw kind iedere dag het volgende meeneemt naar school:

 • Pauzetijden

Wij hebben op de volgende momenten pauze:

Groepen 1/2

  

Groepen 3

Ochtendpauze: 10.00 – 10.15

Middagpauze: 12.00 – 12.30

Groepen 4

Ochtendpauze: 10.00 – 10.15

Middagpauze: 12.00 – 12.30

Groepen 5

Ochtendpauze: 10.15 – 10.30

Middagpauze: 12.00 – 12.30

Groepen 6

Ochtendpauze: 10.15 – 10.30

Middagpauze: 12.30 – 13.00

Groepen 7

Ochtendpauze: 10.30 – 10.45

Middagpauze: 12.30 – 13.00

Groepen 8

Ochtendpauze: 10.30 – 10.45

Middagpauze: 12.30 – 13.00

 1. Methodes

In onze groep werken we met de volgende methodes:

Taal

Staal Taal

Via Social Schools delen we voorafgaand aan ieder blok de doelen die aan bod komen.

 

Staal Spelling

Lezen

Atlantis

Via Social Schools delen we voorafgaand aan ieder blok de doelen die aan bod komen.

Rekenen

Alles Telt Q

Via Social Schools delen we voorafgaand aan ieder blok de doelen die aan bod komen.

Aardrijkskunde

Blauwe Planeet

 

Geschiedenis

Argus Clou

 

Natuur- en Milieu Educatie

Leefwereld

Naast de methode hebben we zelf leerlijnen en projecten ontwikkeld, welke aansluiten bij onze groene schoolomgeving.

Bij techniek maken we gebruik van Techniektorens.

Engels

Join In!

 

Verkeer

  

ICT

Digit PO

 

Sociaal- Emotionele Ontwikkeling

Leer- en Veerkracht

We werken met zelf ontwikkelde lesbrieven, waarin lessuggesties staan.

 1. Vakanties en vrije dagen

Maandag 10-10 studiedag
Herfstvakantie 24-10 t/m 28-10
Maandag 6-12 studiedag
Kerstvakantie vrijdag 26-12 t/m 06-01
Donderdag 02-02 studiedag
Voorjaarsvakantie 20-2 t/m 24-02
Maandag 27-02 studiedag
Vrijdag 10-03 studiedag
Goede Vrijdag 07-04
2e Paasdag 10-04 
Meivakantie 24-04 t/m 05-05
Hemelvaart 18-05 en 19-05
2e Pinksterdag 29-05
Dinsdag 30-05 studiedag
Vrijdag 14-07 studiedag
Zomervakantie 17-07 t/m 25-08