Ouders

Home » Ouders

Hartelijk welkom op de website van School Oost​

School Oost hecht veel waarde aan goede contacten met ouders/ verzorgers. Zij kennen hun kind immers het beste.

Naast de contacten die ouders/ verzorgers met de leerkrachten hebben over de vorderingen van hun kind, zijn er ook diverse andere momenten waarop ouders/ verzorgers betrokken kunnen zijn bij de school. Zo zijn er verschillende werkgroepen waarbij ouders en leerkrachten samen bepaalde activiteiten organiseren.
Zo hebben wij o.a.:

  • Een Medezeggenschapsraad
  • Een Ouderraad
  • Een verkeerswerkgroep
  • Ouders die helpen bij speciale klassenactiviteiten