Schoolkalender

Algemene schoolkalender

Zomervakantie
Gr 1 t/m 8 vrij
Laatste schooldag gr 1 t/m 8
Rapport inleveren
Stoeltjesochtend
Rapport 2
Oudergesprekken gr 3 t/m 8
MR vergadering
Oudergesprekken gr 1/2
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij
Oudergesprekken gr 1/2
GMR vergadering
Jeugdmonumentendag
Vaderdag
Praktisch Verkeersexamen gr 8
Schoolkamp gr 3
Schoolkamp gr 8
Anglia examen gr 6-7
Avond 4 daagse
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Hoofdluiscontrole
Schoolfotograaf
Gr 1 t/m 8 vrij
Hemelvaart
MR vergadering
Studiedag Gr 1 t/m 8 vrij
Gr 1 t/m 8 vrij
Moederdag
Meivakantie
Meivakantie
Koningsspelen
IEP toets
GMR vergadering
BVL vergadering
Voetbaltoernooi gr 4, 5 en 6
Musical gr 1/2C
Voetbaltoernooi gr 7 en 8
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Gr 1 t/m 8 vrij
Theoretisch verkeersexamen gr 7
Lijnbaltoernooi
NL Doet
MR vergadering
gr 3t/m 7
Rapportgesprekken
gr 3t/m 7
Rapportgesprekken
Adviesgesprekken gr 8
Schooladviezen gr 7 + 8
Rapport 1
Hoofdluiscontrole
GMR vergadering
Voorjaarsvakantie
Carnaval op school
Musical gr 4
Musical gr 4
Hoofdluiscontrole
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Gr 1 t/m 8 12.30 uur vrij
Kerstviering
Studiedag gr 1/2
Rots en Water evaluatie
Sinterklaasviering
MR vergadering
Rots en Water training gr 7 met ouders
GMR vergadering
Scholenmarkt gr 7 + 8
Rots en Water training gr 7
Rots en Water training gr 7
Musical gr 1/2A
NIO gr 8
Musical gr 1/2B
Rots en Water training gr 7
Rots en Water training gr 7
Rots en Water training gr 7
Informatieavond gr 8
Actie Glimworm
Rots en Water training gr 7
Hoofdluiscontrole
Herfstvakantie
Voorleeswedstrijd
Rots en Water training gr 7
KIVA
Studiedag gr 1 t/m 8
MR vergadering
Rots en Water training gr 7
Start Kinderboekenweek
GMR vergadering
NL Doet
Schoolkamp gr 4
Schoolkamp gr 4-5
Schoolkamp gr 5-7
Schoolkamp gr 6-7
Schoolkamp gr 6
Bosdag kleuters
BVL vergadering
Groene voetstappen
Kennismakingsgesprekken
Ouderbijdrage
Continuerooster
Infoavond
Hoofdluiscontrole
1e schooldag
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Gr 1 t/m 8 vrij!
Studiedag Team
Laatste schooldag
MR
ouderbedankmoment
Kennismakingsochtend
Rapport 2
Oudergesprekken gr 3 t/m 8
GMR vergadering
Oudergesprekken gr 3-7
Oudergesprekken gr 3-7
Jeugdmonumentendag
Vaderdag
Oudergesprekken gr 1-2
Schoolkamp gr 8
Jazzproject gr 7
OR vergadering
Gr 1 t/m 4 vrij
Avond 4 daagse
Tweede Pinksterdag
Eerste Pinksterdag
Schoolfotograaf
Groene Voetstappen
Hemelvaart
Praktisch verkeersexamen
MR
Hoofdluiscontrole
Moederdag
Meivakantie
Meivakantie
Koningsspelen
Concert Leerorkest
Voetbal toernooi Gr 7 en 8
Voetbaltoernooi Gr 7 en 8
IEP toets
Tweede Paasdag
Eerste Paasdag
Gr 5 t/m 8 vrij om 12.00 uur
Gr 1 t/m 4 vrij
Goede Vrijdag
Anglia examen gr 8
Lijnbaltoernooi Gr 7 en 8
Theoretisch Verkeersexamen gr 7
Goede Vrijdag
NL Doet
Oudergesprekken 3-8
OR vergadering
Oudergesprekken 3-8
Hoofdluiscontrole
MR
Voorjaarsvakantie
continurooster
Vastenavendviering
Rapport 1 gr 3-8
Musical groep 4
Musical groep 4
Musical groep 4
Oudergesprekken 1-2
Mad Science
Mad Science
Mad Science
Hoofdluiscontrole
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Gr. 1 t/m 8 12.00 uur uit
Kerstviering
Mad Science
Mad Science
Gr. 1 t/m 4 vrij!
Sinterklaas op school
Actie Glimworm
GMR vergadering
Show Mad Science
OR vergadering
Leer- en Veerkracht
Ouderavond
Jeugd Defilé
Eten en herdenken
Hoofdluiscontrole
Herfstvakantie
Schoolkamp gr 3 en 4 tot 12.00 uur
Schoolkamp gr 3-4-5
Opening kinderboekenweek
Schoolkamp gr 7-5
MR
Schoolkamp gr 6-7
Schoolkamp gr 6
GMR vergadering
OR vergadering
Bosdag gr 1/2
Groene voetstappen
Gr 1 t/m 4 vrij!
Kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 7
Kennismakingsgesprekken gr 3 t/m 7
Studiedag gr 1 t/m 8 vrij
Hoofdluiscontrole
Opening schooljaar
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

Downloaden

Download hieronder de kalender, zo kun je hem gemakkelijk uitprinten.