Schooltijden

Home » Ouders » Schooltijden

Schooltijden 2019 - 2020

Dit schooljaar hanteren wij nog de traditionele schooltijden.
U kunt uw kind laten overblijven. Mamaloe verzorgt de TSO op School Oost.
U dient uw kind(eren) hiervoor zelf bij Mamaloe aan te melden.

De leerlingen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.15 uur en vanaf 13.00 uur in de klas gebracht worden. 
De leerlingen van de groepen 3 mogen tot aan de meivakantie binnen gebracht worden. Na de meivakantie dienen zij zelfstandig binnen te komen.

Het rooster ziet er dan als volgt uit:

Maandag 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15
Dinsdag 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15
Woensdag 08:30 - 12:15
Donderdag 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15
Vrijdag 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15

Extra studiedagen worden bij aanvang van het schooljaar via de kalender en middels Social Schools kenbaar gemaakt.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 hanteren wij een continurooster. Alle dagen geven wij les van 8.30 uur tot 14.30 uur, de woensdag tot 12.30 uur.