Plusklas Eureka

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Plusklas Eureka

Plusklas Eureka

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn bieden we onderwijs in onze plusklas genaamd ‘Eureka’.  Het is voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong belangrijk dat ze vanaf 4 jaar, dus zelfs vanaf groep 1, extra uitgedaagd worden.
Indien deze kinderen niet voldoende geprikkeld worden, bestaat het risico dat ze gaan onderpresteren.

 

Naast de extra uitdaging en verrijking in de reguliere klas, is het mogelijk om aangemeld te worden voor de plusklas Eureka. Het is een toevoeging van het onderwijsaanbod tijdens de schooluren.


Uw kind werkt op dat moment in de plusklas in plaats van in de reguliere klas.
Als ‘het plusklas-moment’ voorbij is, gaat uw kind weer terug naar de reguliere klas om deel te nemen aan het onderwijs daar.

 

Door gebruik te maken van een goed signaleringssysteem (DHH) wordt bepaald welke kinderen uit groep 1 t/m 8 voor de plusklas in aanmerking komen. 
Hierbij wordt ook gekeken naar resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Natuurlijk kan een gesprek met u als ouder(s) en uw kind niet ontbreken.
De beslissing voor toelating tot de plusklas wordt samen met u als ouder(s), uw kind, de groepsleerkracht, de intern begeleider en de plusklas-leerkracht genomen. 

Het doel van de plusklas is voornamelijk extra uitdaging en hierdoor meer kans op leerplezier aanbieden, waardoor het kind met (nog meer) plezier naar school blijft gaan.  
Het onderwijs in de plusklas is erg leerling gestuurd.
Er wordt gewerkt met ‘werkplannen’ gericht op diverse theorieën: de meervoudige intelligentie van Gardner, de taxonomie van Bloom, de integratiematrix, de Denksleutels, de vaardighedenlijst van het SLO en de executieve functies. In het werkplan staat duidelijk beschreven aan welk persoonlijke leerdoel wordt gewerkt. 

In enkele gevallen blijkt dat dit aanbod van verrijken onvoldoende is voor een kind, omdat de ontwikkeling dusdanig voorloopt. Er wordt dan onderzocht of ‘versnellen’ een optie is.
Alle facetten van de ontwikkeling van het kind worden nauwkeurig onderzocht in samenwerking met het kind, de ouders, de groepsleerkracht, de plusklasleerkracht en de intern begeleider.