Plusklas en Klusklas

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Plusklas / Klusklas

Mijn kind is meer- of hoogbegaafd

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn bieden we onderwijs in de plusklas Eureka. 

Kinderen gaan enkele dagdelen per week naar deze groep. 

De rest van de week hebben ze les in hun reguliere klas samen met hun klasgenoten.

Aan de hand van een goed signaleringssysteem wordt bepaald welke kinderen uit groep 1 t/m 8 hiervoor in aanmerking komen. Hierbij is altijd overleg met u als ouder(s).

Het is voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong belangrijk dat ze vanaf 4 jaar, dus zelfs vanaf groep 1, uitgedaagd worden. Indien deze kinderen niet extra geprikkeld worden, bestaat het gevaar dat ze gaan onderpresteren. Versnellen behoort bij ons ook tot de mogelijkheden.

Plusklas Eureka en de Klusklas

Plusklas Eureka wordt geleid door een leerkracht die zich geschoold heeft bij het Landelijk Centrum voor Meer- en Hoogbegaafdheid en een leerkracht die geschoold is in het Leonardo onderwijs. Op deze manier komt expertise uit twee invalshoeken bij elkaar. We merken dat kinderen erbij gebaat zijn om te leren in plusklas Eureka. Ze zitten zichtbaar beter in hun vel.

In de Klusklas krijgen kinderen begeleiding in allerlei ambachtelijke gebieden. Zij verwerven inzicht op het gebied van bijvoorbeeld houtbewerking, hovenierswerk, onderhoud enzovoort. Deze kinderen zitten in groep 6, 7 of 8 en hebben voor een aantal vakgebieden hun cognitieve plafond bereikt. Echter zijn zij prima in staat verder te leren, en bewerkstelligen wij dat op deze manier.