Zo werken wij

Home » Wat maakt ons bijzonder? » Zo werken wij

Zo werken wij

Vanaf 2 tot en met 12 jaar werken we met doorlopende leerlijnen. Er is intensief contact tussen de voorschool, kinderopvang en peuterspeelzaal en het basisschool gedeelte binnen onze Brede School. Voorafgaand aan de overstap naar groep 1 is er echt een ‘warme overdracht’. Thema’s en pedagogisch en didactische aanpak van Mamaloe en School Oost zijn op elkaar afgestemd.

Spelenderwijs leren staat centraal in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Peuters en kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Spelend leren en ruimte voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling zijn daarbij erg belangrijk. Kinderen krijgen hiervoor op School Oost alle kansen. Met een goed peuter- en kleuter observatiesysteem kan de leerkracht alle deelfacetten van de ontwikkeling optimaal volgen en vastleggen. We weten zo precies wat een kind nog moet ontwikkelen voordat het klaar is om naar groep 3 te gaan.

Schitterende schooltuin

Wij hebben op onze school een schitterende schooltuin met veel verschillende biotopen. Deze biotopen worden zoveel mogelijk ingezet om de lessen aantrekkelijk te maken.

Kinderen hebben regelmatig buiten les, leren alles over de natuur vanuit de praktijk.
Ook techniek, creatieve expressie en leren koken met alles wat de kinderen zelf kweken in de diverse moestuinen hoort bij onze school.

Via onderstaande link kunt u zien dat wij ook bewust duurzaam zijn met en in onze bijzonder groene omgeving.

Komt u gerust eens een kijkje nemen.