Leerlingenraad

Home » Wie zijn wij? » Leerlingenraad

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Wat is een leerlingenraad?

De leerlingenraad van Algemene School Oost is een groep gekozen leerlingen uit de groepen 7 en 8 die graag namens andere leerlingen allerlei zaken die spelen op school willen bespreken. Op deze manier weten we wat leerlingen belangrijk vinden op school. Deze zaken worden besproken in vergaderingen van de leerlingenraad. Leerlingen in de leerlingenraad hebben een belangrijke rol in het erachter komen wat belangrijk is voor leerlingen en wat er allemaal leeft op school. Ieder schooljaar wordt een nieuwe leerlingenraad gekozen. Als er maar één kandidaat uit een groep komt, mag deze meerdere jaren zitting nemen in de leerlingenraad. Echter is het streven om hier afwisseling in te krijgen.

Wat doet een leerlingenraad?

De leerlingenraad denkt mee met de leerkrachten en gaat aan de slag met de ideeën die binnenkomen. Daarnaast denkt de leerlingenraad mee over de organisatie van verschillende activiteiten, zoals kerstviering, Sint, vastenavond, etc.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 7 en 8 en (bij voorkeur) twee leerkrachten. Uit iedere groep worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat kiezen gebeurt door middel van verkiezingen, waarin leerlingen zichzelf promoten en aangeven waarom juist zij zitting moeten nemen.

Leerlingen moeten ideeën uit de klas en informatie goed kunnen overbrengen in de leerlingenraad tijdens vergaderingen. Ook is het belangrijk dat leerlingen de uitkomsten van vergaderingen goed kunnen overbrengen in de klas. Deze leerlingen worden begeleid door de twee leerkrachten die ook in de leerlingenraad zitten.

Opzet op jaarbasis

Een aantal keer per jaar (vooraf vastgezette momenten) komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Tijdens de eerste vergadering wordt een voorzitter gekozen. Dit is ALTIJD een leerling! De notulen worden op toerbeurt gemaakt, door de leerlingen. De voorzitter hoeft geen notulen te maken. De agenda ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Deze agenda wordt iedere keer gemaakt door de voorzitter en besproken met de directie. Als beiden de agenda hebben goedgekeurd, dan wordt deze verspreid onder de leerlingenraad. Na iedere vergadering brengen alle leerlingen verslag uit in hun eigen klas van wat er besproken is. De leerkrachten brengen verslag uit tijdens bouwvergaderingen.