Medezeggenschapsraad

Home » Wie zijn wij? » Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad​

De medezeggenschapsraad adviseert en controleert het bevoegd gezag. Zij heeft bij veel conceptbesluiten ook advies of instemmingsrecht.

Dit betekent dat zij goed op de hoogte moeten zijn van alle belangrijke zaken en veranderingen op school- en bestuursniveau. Dit bereiken ze o.a. door het lezen van teamverslagen, informatie van het afgevaardigde GMR-lid en overleg met directie.

De jaarlijkse schoolgids en het vierjaarlijks schoolplan zijn terugkerende thema’s, net als de naschoolse opvang en de begroting. Naast de agenda worden de punten die ouders via de oudergeleding inbrengen, besproken. Onze medezeggenschapsraad telt drie teamleden en drie ouders.

Contact met de MR

Als MR bespreken wij zaken die de school en uw kinderen aangaan. Als vertegenwoordigers namens ouders en leerkrachten proberen wij zo goed mogelijk jullie belangen in oog te houden als het om de verschillende schoolse zaken gaat. Een goed contact met de ouders als achterban is hierbij belangrijk. Schroom daarom niet om de MR-leden aan te spreken, te bevragen of een mailtje te sturen naar:

mr@basisschooloost.nl

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders: Namens het team:
Joyce Puts Peter Buijs
Bart Boschman Marjolijn Verschuur
Angela Bholangsingh Kiki van de Valk-de Caluwe
Ruben de Baat Marjon Sloven